Migraine

Migraine is een kloppende, matig tot hevige hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd, die verergert door lichamelijke inspanning, licht, geluid of geur en gaat gepaard met misselijkheid en braken.

Migraine treft bijna één op de vijf vrouwen en één op de veertien mannen. Migraine lijkt in bepaalde families vaker voor te komen; bij meer dan de helft van de patiënten met migraine komt de aandoening ook bij naaste familieleden voor. Hoewel migraine op elke leeftijd voor het eerst kan optreden, begint dit type hoofdpijn meestal tussen de tien en veertig jaar.

In de reguliere geneeskunde worden pijnstillers voorgeschreven. Met natuurgeneeskunde is migraine mogelijk onder controle te brengen. Dankzij de natuur kunnen migraine-lijders verlichting vinden bij het gebruik van talrijke natuurlijke stoffen onder anderen geconcentreerde Groene thee, B-complex en GABA.

Loop niet door met chronische hoofdpijnen en neem contact met Alfanatuurgeneeskunde Praktijk op.