Diabetes

Inleiding
Glucose is de voornaamste energiebron van de cellen. Suiker (glucose) komt uit de koolhydraten in onze voeding. Koolhydraten zitten onder andere in brood, pasta, rijst, aardappels en in zoete producten zoals jam, koek en snoep. Koolhydraten worden in het lichaam omgezet in glucose. Daarna wordt glucose uit het bloed opgenomen door de lichaamscellen.

Om glucose uit het bloed op te kunnen nemen, heeft het lichaam insuline nodig. Insuline is als het ware de sleutel die de cel opent voor glucose. Wanneer er geen of onvoldoende insuline wordt geproduceerd of wanneer de insuline om één of andere reden minder werkzaam is, komt de glucose niet in de cel en stijgt het suikergehalte in het bloed. Dit is wat er bij diabetes gebeurt. Bij mensen met diabetes wordt het glucose niet opgenomen uit het bloed. Het gevolg hiervan is dat de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog is.

Er bestaan verschillende vormen van suikerziekte. De twee belangrijkste zijn diabetes type 1, soms ook nog ‘insuline-afhankelijke diabetes’ of juveniele diabetes genoemd, en diabetes type 2, ook ‘niet-insuline-afhankelijke diabetes’ of ouderdomsdiabetes genoemd. Deze twee vormen verschillen sterk van elkaar, zowel in symptomen, ontstaansmechanismen en behandeling als in een aantal belangrijke gevolgen.

Diabetes mellitus type 2, vroeger ook wel ouderdomsdiabetes of niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus genoemd, wordt gekenmerkt door een combinatie van onvoldoende insulinesecretie ten gevolge van een Beta-cel (de plek in de alvleesklier waar het hormoon insuline wordt geproduceerd) disfunctie en resistentie voor insuline in lever- spier- en vetweefsel. Naast genetische factoren spelen overgewicht, geringe lichamelijke activiteit en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen een rol bij het ontstaan van diabetes mellitus type 2.

De prevalentie van type 2-diabetes mellitus neemt toe met de leeftijd en bedraagt 3% bij 50- tot 54-jarigen tot 16% bij 70- tot 74-jarigen. De laatste 10 jaar is de prevalentie in de groep patiënten van 40 tot 74 jaar gestegen. Ook vóór de leeftijd van 40 jaar komt diabetes steeds frequenter voor (vooral in de Verenigde Staten). Dit is voornamelijk te wijten aan het stijgend aantal kinderen en adolescenten met overgewicht. Uit epidemiologische gegevens blijkt dat de levensverwachting van personen met type 2-diabetes gereduceerd is. Bij 40- tot 50-jarigen is de levensverwachting van personen met type 2-diabetes ongeveer 10 jaar lager dan deze van personen zonder diabetes. Vasculaire complicaties vormen het grootste probleem bij patiënten met type 2-diabetes. Dit uit zich zowel op microvasculair niveau (diabetische retinopathie, neuropathie en nefropathie), als op macrovasculair niveau (hartinfarct, hart en vaat aandoeningen, perifeer vaatlijden,…etc). De mortaliteit bij type 2-diabetes wordt voor 70% veroorzaakt door hart en vaat lijden. Tevens bestaat er vaak gelijktijdig hypertensie, hyperlipidemie en obesitas.

De behandeling in de praktijk
Er zijn talrijke natuurlijke stoffen uit planten die hebben bewezen Diabetes type 2 te onderdrukken zonder de bijwerkingen van andere, reguliere medicijnen.

Recente studies op het Karolinska Instituut in Stockholm hebben aangetoond dat elke 100 mg toename magnesium suppletie het risico op ontwikkelen van diabetes typ-2 met 15% verminderd.

In het St. John Ziekenhuis, Bangalore, India hebben medische onderzoekers een groep type 2 diabetici met leeftijden tussen 35 en 60 jaar met het kruid Coccinia Indica behandeld. Na 90 dagen was er een daling van 18% in bloedglucose waarden te zien.

Afvallen en bewegen is eveneens belangrijk. Dieet, fysieke activiteit en een combinatie van beide, leiden bij mensen met pre-diabetes tot vermindering van het lichaamsgewicht en tot afname van de incidentie van type 2-diabetes. De kans op het ontwikkelen van diabetes vermindert tot ongeveer de helft.

Recent bleek dat intensieve interventie rond leefstijl (persoonlijk dieetadvies en fysieke inspanning) bij mensen met pre-diabetes resulteert in blijvende veranderingen in leefstijl en een gedaalde incidentie van type 2-diabetes, zelfs meerdere jaren nadat de intensieve interventieperiode afgelopen is.

Voor een zorgvuldig behandeling neem contact met Alfanatuurgeneeskunde Praktijk op.